• Download  

Reach Us

Message

Get in touch

Location

Madhav Shiksha Mahavidyalaya vivekanand Marg, lashakar, Gwalior (M.P.)

Email

madhavshiksha@gmail.com

Phone

0751-4081120


Reach us

S.no. Name Mobile No.
1 Dr. Vivek Bhadauria (Principal) 9425118819
2 Dr. Vikas Gore (HOD) 8839695242
3 Shri Kamal Kishor Sharma (Office Head) 9753678026